• Ing. Anna Andrejovská
   • Ing. Anna AndrejovskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.B
   • Mgr. Eva Bolcarovičová
   • Mgr. Eva BolcarovičováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.B
   • Mgr. Elena Bujnovská
   • Mgr. Elena BujnovskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.A
   • Mgr. Ľubomír Bujnovský
   • Mgr. Ľubomír BujnovskýUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.B
   • Mgr. Katarína Ferencková
   • Mgr. Katarína FerenckováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Podolínec
   • zspodolinec.riaditel@gmail.com
   • sekretariát: 0524391137 škola: 0911278115
   • Školská 2, 065 03 Podolínec
   • 31967256
   • 2020714575
   • zspodolinec.zastupca1@gmail.com
   • zspodolinec.zastupca2@gmail.com
   • zspodolinec.zastupcacvc@gmail.com
   • zspodolinec.edupage@gmail.com
   • zspodolinec.triednidovernici@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Aranžovanie adventných vencov
  • Poď si s nami ilustrovať knihy zo školskej knižnice!
  • Hovoríme po rusky
  • Halloween
  • Plavecký výcvik
  • Moje domáce zvieratko
  • Deň zdravej výživy 2018
  • 100. výročie vzniku ČSR
  • Svetový deň sporenia
  • Fyzikálne filmy
  • Záložka do knihy spája školy
  • Vitamínový deň
  • Deň jabĺk
  • Príroda plná krás
  • Šarkaniáda
  • MDD
  • Škola v prírode
  • Účelové cvičenie 2. stupeň