• Hovoríme po rusky - Domáce kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Melánia Ronayová, Slávka Pompová, Júlia Kovaľová: 3. miesto

      Súťaž: Hovoríme po rusky
      Kolo: Domáce kolo


     • Hovoríme po rusky - Domáce kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Roman Hajostek, Laura Reľovská, Kristína Spirčáková: 2. miesto

      Súťaž: Hovoríme po rusky
      Kolo: Domáce kolo


     • Hovoríme po rusky - Domáce kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Dominika Jašurková, Sabina Reľovská, Emma Bordygová: 1. miesto
      Súťaž: Hovoríme po rusky
      Kolo: Domáce kolo

       

     • Pytagoriáda - Domáce kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Úspešný riešiteľ: v kategórii 4. ročník: Stefan Kaan Ozdermirci, Matúš Zavadský

      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Domáce kolo

      Žiakom srdečne blahoželáme.

     • Cezpoľný beh - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      3. miesto: Alexander Bombara, Jaroslav Kromka, Matej Bartkovský
      8. miesto: Dominika Jašurková, Andrea Regrutová, Melánia Urbanská,

      Súťaž: Cezpoľný beh
      Kolo: Okresné kolo

      Blahoželáme

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Roman Hajostek: 3. miesto

      Súťaž: Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      Kolo: Okresné kolo

      Blahoželáme

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Podolínec
    • zspodolinec.riaditel@gmail.com
    • sekretariát: 0524391137 škola: 0911278115
    • Školská 2, 065 03 Podolínec
    • 31967256
    • 2020714575
    • zspodolinec.zastupca1@gmail.com
    • zspodolinec.zastupca2@gmail.com
    • zspodolinec.zastupcacvc@gmail.com
    • zspodolinec.edupage@gmail.com
    • zspodolinec.triednidovernici@gmail.com
  • Fotogaléria

   • Aranžovanie adventných vencov
   • Poď si s nami ilustrovať knihy zo školskej knižnice!
   • Hovoríme po rusky
   • Halloween
   • Plavecký výcvik
   • Moje domáce zvieratko
   • Deň zdravej výživy 2018
   • 100. výročie vzniku ČSR
   • Svetový deň sporenia
   • Fyzikálne filmy
   • Záložka do knihy spája školy
   • Vitamínový deň
   • Deň jabĺk
   • Príroda plná krás
   • Šarkaniáda
   • MDD
   • Škola v prírode
   • Účelové cvičenie 2. stupeň