• RADA ŠKOLY v školskom roku 2017/2018

    

   Rada školy bola ustanovená podľa § 25 zákona SNR č.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291 Z.z. o školskej samospráve.

     

   Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.
   Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

   Štatút rady školy

   • Rada školy – funkčné obdobie 2014 – 2018

   • Rada školy – členovia

    Mgr. Jaroslav Seman Za pedagogických zamestnancov ZŠ predseda RŠ
    Mária Spirčáková Za pedagogických zamestnancov MŠ
    Martina Simoníková Za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
    Pavol Coch Zástupca rodičov žiakov ZŠ
    Mgr. Ivana Barlíková Zástupca rodičov žiakov ZŠ
    Mgr. Dana Demáková Zástupca rodičov žiakov ZŠ
    Mgr. Jakub Novák Zástupca rodičov detí MŠ
    Peter Hojstrič Delegovaný MsÚ Podolínec
    Ing. Štefan Zima Delegovaný MsÚ Podolínec
    Mgr. Radoslav Borovský Delegovaný MsÚ Podolínec
    Mgr. Pavol Mularčík Delegovaný MsÚ Podolínec

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Podolínec
   • zspodolinec.riaditel@gmail.com
   • sekretariát: 0524391137 škola: 0911278115
   • Školská 2, 065 03 Podolínec
   • 31967256
   • 2020714575
   • zspodolinec.edupage@gmail.com
   • zspodolinec.zastupca1@gmail.com
   • zspodolinec.zastupca2@gmail.com
   • zspodolinec.zastupcacvc@gmail.com
 • Fotogaléria

  • MDD
  • Škola v prírode
  • Účelové cvičenie 2. stupeň
  • Účelové cvičenie 1. stupeň
  • Workshop
  • Chemická šou
  • Karneval
  • Valentínsky ples
  • Miss bábika 2018, školské kolo
  • Miss bábika 2018, okresné kolo SL
  • Maslenica 2018
  • Múzeum na kolesách
  • Predškoláci na návšteve v škole
  • Lyžiarsky výcvik 2018
  • Hviezdoslavov Kubín 2018 1. Stupeň
  • Talent najmenších - školské kolo
  • Talent najmenších - okresné kolo
  • Eurácke kráľostvo