• Úradné hodiny

      

     riaditeľ školy:                                                                  

     sekretariát riaditeľa školy:                                            07:00 – 15:00

     zástupca riaditeľa školy pre ZŠ: 1. stupeň:                 06:45 – 13:30

     zástupca riaditeľa školy pre ZŠ: 2. stupeň:                 07:00 – 13:45

     zástupca riaditeľa školy pre MŠ: podľa dohovoru -  08:30 – 14:30       

     vedúca ŠJ – denne:                                                         07:00 – 15:00       

      

      

      

     Mgr. Silvia Oleníková - riaditeľka školy

      

     Základná škola

      

     Pedagogickí zamestnanci: 1. stupeň

     Mgr. Eva Maniaková - zást. riad. školy pre 1. stupeň

     Mgr. Veronika Lutzová -  - triedna učiteľka  1.A

     Mgr. Martina Gužiaková - triedna učiteľka 1.B

     Mgr. Elena Bujnovská - triedna učiteľka  2.A

     Mgr. Alžbeta Vilčinská - triedna učiteľka  2.B

     Mgr. Adriana Šebestová - triedna učiteľka  3.A

     Mgr. Paula Pisarčíková- triedna učiteľka  3.B

     Mgr. Petra Hanečáková - triedna učiteľka  4.B

     Mgr. Eva Maniaková - triedna učiteľka  4.A

     PhDr. Alena Tišáková - triedna učiteľka ŠT 

      

     Pedagogickí zamestnanci: 2. stupeň

      

     Mgr. Zuzana Poľanská - zást. riad. školy pre 2. stupeň

     Ing. Mariana Drobňáková - triedna učiteľka 5.A

     Mgr. Martina Gurková - triedna učiteľka 5.B

     Ing. Mária Jurgovská - triedna učiteľka 6.A

     Ing. Anna Andrejovská - triedna učiteľka 6.B

     Mgr. Katarína Ferencková - triedna učiteľka 7.A

     Mgr. Ľubomír Bujnovský - triedny učiteľ 7.B

     PaedDr. Slavomír Pajonk - triedny učiteľ 8.A

     Mgr. Eva Bolcarovičová - triedna učiteľka 8.B

     Mgr. Veronika Totošová - triedna učiteľka 9.A

     PhDr. Zuzana Timková - triedna učiteľka 9.B


     Mgr. Jana Gurková - učiteľka

     Mgr. Jaroslav Seman - učiteľ

     Mgr. Silvia Reľovská - učiteľka

     Mgr. Mária Kováčová - ext. učiteľka

     PaedDr. ICLic. Ján Stašák - ext. učiteľ

      

     Centrum voľného času

     Mgr. Silvia Reľovská - zást. riad. školy pre CVČ

      

     Školský klub detí

      

     Bc. Jitka Kafková - vychovávateľka

     Irena Kubinská – vychovávateľka

      

     Odborní zamestnanci

      

     Mgr. Ivana Fudalyová - školský špeciálny pedagóg

      

     Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ - pracovisko kuchyňa a jedáleň ZŠ

      

     Bc. Viera Zamkovská - vedúca

     Lucia Vilčeková

     Jarmila Leščinská

     Lenka Reľovská

     Anna Nitranská

      

     Prevádzkoví zamestnanci

      

     Martina Simoníková – ekonómka

     Mária Knapíková - upratovačka ZŠ

     Marcela Závadská - upratovačka ZŠ

     Iveta Duračinská - upratovačka ZŠ

     Zuzana Bujňáková - upratovačka ZŠ

     František Rónay - kurič, údržbár ZŠ

      

     Materská škola

     Bc. Mária Tabajová – zástupca riad. školy pre MŠ, učiteľka 3. triedy

      

     Pedagogickí zamestnanci MŠ

      

     Mgr. Jana Kurucová - triedna učiteľka 1. triedy, Simona Pavelčáková - učiteľka 1. triedy

     Daniela Bičušová - triedna učiteľka 2. triedy, Darina Bretzová - učiteľka 2. triedy

     Bc. Ivana Redajová - triedna učiteľka 3. triedy, Mgr. Janka Zajacová - učiteľka 3. triedy

     Mgr. Mária Hanečáková  - triedna učiteľka 4. triedy, Bc. Mária Hangurbadžová - učiteľka 4. triedy

     Eva Nováková - triedna učiteľka 5 triedy,  Bc. Bronislava Šatalová - učiteľka 5. triedy

     Mária Spirčáková - triedna učiteľka 6 triedy,  Bc. Mária Tabajová - učiteľka 6. triedy

      

      

      

     Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ - pracovisko kuchyňa a jedáleň MŠ

      

     Bc. Viera Zamkovská - vedúca

     Dana Soľavová

     Darina Hotaryová

      

     Prevádzkoví zamestnanci

      

     Pavel Tabaj - kurič, údržbár MŠ

     Helena Leščinská – práčka, upratovačka

     Mária Žoldáková - upratovačka MŠ

     Gabriela Bobulská - upratovačka

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Podolínec
    • zspodolinec.riaditel@gmail.com
    • sekretariát: 0524391137 škola: 0911278115
    • Školská 2, 065 03 Podolínec
    • 31967256
    • 2020714575
    • zspodolinec.edupage@gmail.com
    • zspodolinec.zastupca1@gmail.com
    • zspodolinec.zastupca2@gmail.com
    • zspodolinec.zastupcacvc@gmail.com
  • Fotogaléria

   • MDD
   • Škola v prírode
   • Účelové cvičenie 2. stupeň
   • Účelové cvičenie 1. stupeň
   • Workshop
   • Chemická šou
   • Karneval
   • Valentínsky ples
   • Miss bábika 2018, školské kolo
   • Miss bábika 2018, okresné kolo SL
   • Maslenica 2018
   • Múzeum na kolesách
   • Predškoláci na návšteve v škole
   • Lyžiarsky výcvik 2018
   • Hviezdoslavov Kubín 2018 1. Stupeň
   • Talent najmenších - školské kolo
   • Talent najmenších - okresné kolo
   • Eurácke kráľostvo