• Správa o hospodárení

   • Správa o hospodárení

    RZ príspevok 14,00€ môžete uhradiť na bankovom účte: SK59 0200 0000 0000 1653 3602

   • Zoznam galérií

    • Kontakty

     • Základná škola s materskou školou Podolínec
     • zspodolinec.riaditel@gmail.com
     • sekretariát: 0524391137 škola: 0911278115
     • Školská 2, 065 03 Podolínec
     • 31967256
     • 2020714575
     • zspodolinec.zastupca1@gmail.com
     • zspodolinec.zastupca2@gmail.com
     • zspodolinec.zastupcacvc@gmail.com
     • zspodolinec.edupage@gmail.com
     • zspodolinec.triednidovernici@gmail.com
   • Fotogaléria

    • Aranžovanie adventných vencov
    • Poď si s nami ilustrovať knihy zo školskej knižnice!
    • Hovoríme po rusky
    • Halloween
    • Plavecký výcvik
    • Moje domáce zvieratko
    • Deň zdravej výživy 2018
    • 100. výročie vzniku ČSR
    • Svetový deň sporenia
    • Fyzikálne filmy
    • Záložka do knihy spája školy
    • Vitamínový deň
    • Deň jabĺk
    • Príroda plná krás
    • Šarkaniáda
    • MDD
    • Škola v prírode
    • Účelové cvičenie 2. stupeň